Мамологічне відділення
Прикарпатського
клінічного онкологічного центру
м. Івано-Франківськ, вул. Медична, 17

ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЩО ТАКЕ ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ?

Імуногістохімічне дослідження - це особливий метод дослідження біологічних тканин, який передбачає застосування спеціальних біологічно активних реактивів. При гістологічному дослідження матеріалу, отриманого після операції або при біопсії , його зафарбовують за допомогою барвників. При імуногістохімічному дослідженні замість барвників застосовують спеціальні біологічно активні реактиви, які містять антитіла, мічені спеціальними барвниками. Антитіла - це білкові речовини, які зв'язуються із антигенами в тканинах. В результаті виникає реакція між антигеном та антитілом, яка дозволяє зробити висновок про присутність в тканині того чи іншого компоненту.

НА ЧОМУ БАЗУЄТЬСЯ ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ?

В основі імуногістохімічного дослідження стоїть принцип міченого антитіла, яке вступає у реакцію із специфічним антигеном ракової клітини. Реакції такого типу відбуваються в нашому організмі щодня. Наприклад, при попаданні чужорідної субстанції в організм, в крові проти неї утворюються антитіла, які атакують чужорідний агент. Таким чином діє вакцинація (спочатку в організм вводять очищені частинки мікробів - антигени, на які організм виділяє антитіла, які при попаданні з часом повноцінного чужорідного мікроорганізму в організм, атакують його). При імуногістохімічному дослідженні застосовуються сироватка із антитілами, які зв'язуються з факторами (наприклад рецептори до естрогену або прогестерону), після чого виникає реакція, по якій можна зробити висновок про наявність їх на поверхні ракових клітин. Можна навести "побутовий приклад", якщо на листок паперу нанесено прозорий клей, то при звичайному розгляді листа він непомітний, але якщо присипати його дрібним піском, то стає видно місце нанесення клею, за рахунок прилипання частинок піску.

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНЕ ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ?

Численні наукові дослідження вказали на наявність в пухлинах ряду факторів, які пов'язані із прогнозом захворювання та із чутливістю ракових клітин до того чи іншого виду лікування. До таких факторів належать рецептори до прогестерону (PR), рецептори до естрогенів (ER) , her 2 neu (визначає чутливість пухлини до трастузумабу / герцептину), Кi-67 (маркер швидкості поділу ракових клітин). Вказані фактори можуть бути присутні в злоякісній пухлині грудної залози, однак при звичайному гістологічному вивченні матеріалу їх неможливо визначити.

ЯКИМ ЧИНОМ ПРОВОДЯТЬ ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ?

В Прикарпатському клінічному онкоцентрі імуногістохімічне дослідження проводиться в патогістологічній лабораторії. Для його проведення необхідний зразок пухлини, біопсійний або післяопераційний матеріал. Проводиться тонкий зріз тканини (зазвичай вона попередньо залита в парафіновий блок) після чого проводиться фарбування спеціальними біологічно активними реактивами.

ЯКУ РОЛЬ ВІДІГРАЄ ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ У ДІАГНОСТИЦІ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ?

Імуногістохімічне дослідження в даний час відіграє ключову роль у виборі тактики та самого методу лікування. Дане дослідження допомагає вибрати найбільш ефективне лікування і надає можливість оцінити прогноз захворювання.

ЯКИЙ МАТЕРІАЛ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ІМУНОГІСТОХІМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ?

Для імуногістохімічного дослідження застосовується біопсійний або післяопераційний матеріал. Для проходження імуногістохімічного дослідження не потрібна повторна біопсія пухлини. Важливо, щоб матеріал був отриманий до розпочатого лікування, в іншому разі результати можуть бути спотвореними.

ЩО ТАКЕ РЕЦЕПТОРИ ДО ПРОГЕСТЕРОНУ І ЕСТРОГЕНУ?

Рецептори до прогестерону і естрогену - це білкові сполуки, які знаходяться на поверхні ракових клітин. При впливі на них жіночих статевих гормонів утворюється комплекс (рецептор - гормон), який стимулює розвиток та поділ ракової клітини. Незважаючи на те, що гормонотерапія раку грудної залози була відкрита задовго до виявлення цих рецепторів до естрогену та прогестерону, після їх відкриття показання до застосування гормонотерапії для лікування раку грудної залози уточнені в значній мірі, в зв'язку з чим ефективність гормонотерапії істотно зросла. А такі препарати, як тамоксифен і фарестон (група селективних модуляторів естрогенових рецепторів) впливають саме на ці рецептори, блокують їх і таким чином перешкоджають розвитку та поділу злоякісних клітин. Наявність в пухлині експресії рецепторів до естрогенів і прогестерону пов'язано з кращим прогнозом в порівнянні із пухлинами, які позбавлені даних рецепторів.

ЩО ТАКЕ HER2NEU?

HER2NEU - це протоонкоген, який кодує рецептор ІІ людського епідермального фактора росту пухлини c-erb В-2). Гіперекспресія HER2NEU відзначається в 25-30% випадків раку грудної залози і асоціюється з гіршим прогнозом при наявності метастазів в регіонарних лімфовузлах. Наявність гіперекспресії HER2NEU при імуногістохімічному дослідженні визначає чутливість злоякісного новоутворення до таргетного препарату - трастузумаб (герцептин).

ЩО ТАКЕ KI-67?

Ki-67 являється індексом проліферації пухлин , тобто "показником швидкості поділу ракових клітин". Даний показник оцінюється у процентах. Якщо Кi-67 становить менше 15%, пухлина вважається менш агресивною, при експресії більше 30% пухлина вважається високоагресивною. Кi-67 являється також і прогностичним фактором. Так при високій експресії Кі-67 пухлина скоріше за все буде чутлива до хіміотерапії. При низькому рівні Кі-67 пухлина найімовірніше відреагує (при наявності експресії рецепторів прогестерону і естрогену) на гормонотерапію.

ЯКІ МАРКЕРИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДІАГНОСТИЦІ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В МАМОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ ПРИКАРПАТСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ОНКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ?

В даний час в рутинній практиці мамологічного відділення широко користуються визначенням рецепторів до естрогенів і прогестерону (ER PR), HER2NEU, Ki-67.

ЯК ПОДІЛЯЮТЬСЯ ПУХЛИНИ ПО МОЛЕКУЛЯРНИХ ПІДТИПАХ?

  • Люмінальной А - рецептори до естрогенів і/або прогестерону позитивні, HER2NEU - негативний, Ki-67 менше 20 процентів;
  • Люмінальной B (HER2NEU - негативний) - HER2NEU негативний, рецептори до естрогенів або прогестерону позитивні, Ki-67 - високий.
  • Люмінальной B (HER2NEU - позитивний) - HER2NEU позитивний, рецептори до естрогенів або прогестерону позитивні, Ki-67 - високий. Erb-B2 гіперекспресивний (HER2NEU позитивний, рецептори до естрогенів і прогестерону негативні);
  • Базальноподобний або тричінегативний (рецептори до естрогенів і прогестерону - негативні, HER2NEU - негативний);

© 2013 Мамологічне відділення Прикарпатського клінічного онкологічного центру
Використання матеріалів сайту дозволено при умові наявності активної індексуємої ссилки на сайт мамологічного відділення КЗ ПКОЦ
Сайт розроблений і підтримується мамологічним відділенням Прикарпатського клінічного онкологічного центру